Jeff Ibbo: Skulptur: Mand.

Skulptur, 34×9 cm

Jeff Ibbo: 1943-

Også i hans skulpturer spiller det rumlige en stor rolle, bevæger sig over i det tredimensionelle. Også her arbejder han med kroppen som udgangspunkt. Om sine skulpturer siger han; “ De er en del af min forskning i modellen”.

Skulptur: Mand. 34×9 cm